Toimisto

Perustin lakiasiaintoimistoni maaliskuussa 2016, sitä ennen olen toiminut erilaisissa poliisitehtävissä lähes 30 vuotta. Viimeksi olen työskennellyt poliisin ylijohdossa Suomen Poliisin kansallisena asiantuntijana esimerkiksi naisiin ja lapsiin kohdistuvien rikosten torjunnassa, sekä vähemmistöasioissa.

Olen ollut Suomen Poliisin asiantuntijana myös EU:ssa ja eri kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi Euroopan Turvallisuus- ja Yhteistyöjärjestössä (ETYJ). Vuosina 1997-1998 ja 2003-2004 työskentelin kansainvälisenä asiantuntijana YK:n ja EU:n alaisuudessa mm. Kroatiassa ja Bosnia-Herzegovinassa.

Olen valmistunut oikeustieteen maisteriksi vuonna 2003 ja saanut varatuomarin arvonimen vuonna 2006. Vuonna 2014 olen suorittanut kansainvälisen maisterintutkinnon Master of Social Sciences kansainvälisestä oikeudesta, pääaineenani ihmisoikeudet. Erityisosaamisalueitani ovat ihmisoikeuskysymysten lisäksi rikosoikeus, erityisesti perheväkivallan, lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhrien avustaminen oikeudenkäynneissä.

Vuodesta 2007 lähtien olen päätoimeni ohella hoitanut erilaisia siviilioikeudellisia toimeksiantoja, esimerkiksi lasten elatukseen, huoltoon ja tapaamisiin liittyviä asioita.

Olen ollut luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja eli ns. lupalakimies vuodesta 2013 alkaen.