Hinnoittelu

Alustava neuvottelu asian kartoittamiseksi on aina ilmainen.

Toimeksiannon palkkio määräytyy tehtävän laadun ja laajuuden, sekä tehtävän vaikeusasteen ja työhön käytetyn ajan perusteella. Palkkion lisäksi asiakkaalta laskutetaan varsinaiset kulut, esimerkiksi viranomaismaksut ja matkakulut.

Toimeksiannon alkaessa asiakkaan kanssa sovitaan laskutusperusteista.

Tuntihinta on yksityishenkilöille 223,20 euroa/ tunti sisältäen arvonlisäveron. Tuntihintaa voidaan korottaa, mikäli asia on kiireellinen, tehdään poikkeuksellisissa olosuhteissa, normaalin työajan ulkopuolella tai vieraalla kielellä. Yritysasiakkaille tuntihinta on 220 - 300 euroa + arvonlisävero.

Palkkio laskutetaan jokaiselta alkavalta 15 minuutilta. Sellaisissa toimeksiannoissa, joissa on mahdollista arvioida työmäärä riittävällä tarkkuudella, voidaan sopia tuntihinnan sijaan kiinteästä palkkiosta tai palkkion enimmäismäärästä.

Toimistoni selvittää asiakkaan mahdollisuuden saada oikeusapua, ja jos asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, myös sen kattavuuden.